IMA’s CMA (Certified Management Accountant)

IMA’nın CMA® (Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi) sertifikası gelişmiş yönetim muhasebesi vefinansal yönetim alanında elde edilebilen profesyonel bir kimliktir. Bu sertifa kişinin dünyada finans ekiplerinde çok talep edilen beceriler olan finansal planlama, analiz, kontrol, karar destek ve meslek etiği alanlarında bilgiye sahip olduğunu belirtir. CMA IMA® (Yönetim Muhasebeciler Enstitüsü)tarafından sunulan ABD merkezli, dünyaca tanınan bir sertifikasyondur.

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Yönetim Muhasebeciler Enstitüsü yönetim muhasebe mesleğinde kendini mükemmelliğe adamıştır. Seritifalı Yönetim Muhasebecisi (CMA®) markalaşması 1972 yılında yönetim muhasebesi alanında bir bireyin bilgi ve yetkinliğinin objektif bir ölçüsünü sağlamak için geliştirilmiştir. Sadece CMA programı bu zorlu meslekte başarı için gerekli benzersiz yeterlikleri tanır.

CMA-sertifikalı uzmanlar imalat ve hizmetler, kamu ve özel işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, akademik kurumlar, devlet kurumları ve çokuluslu şirketler de dahil olmak üzere bütün ebat, sanayi ve türde organizasyonlarda çalışırlar. Bugüne kadar, 45.000’den fazla CMA 100’den fazla ülkede sertifika almıştır. İşverenler emin olabilirler ki işe aldıkları her CMA titiz bir sınavdan geçmiş, bir eğitim şartını, deneyim şartını yerine getirmiş ve Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) ile sürekli öğrenmeye bir bağlılık göstermiştir.

Deneyim Yeterliliği 

CMA Sertifikası adayları yönetim muhasebesi ve / veya finansal yönetimde iki sürekli yıl mesleki deneyim tamamlamak zorundadır. Bu gereklilik sınavı geçmeden önce veya yedi yıl içinde tamamlanabilir. Akademisyenler eğer prensipler seviyesi üzerinden ders yükünün en az% 60’ı muhasebe ve kurumsal mali yönetim derslerinde ise bu gerekliliği karşılayabilir. Mesleki deneyimin tam zamanlı istihdamda kazanılmış olması beklenmektedir. Ancak,  nitelikli bir deneyim tanımını karşılayan haftada 20 saatlik sürekli yarı zamanlı pozisyonlar  her iki yıl part-time istihdamını bir yıllık deneyim sayma oranıyla bu gereksinimi karşılayacaktır.

Yeterlik deneyimi düzenli yapılan  yönetim muhasebesi ve mali yönetim ilkelerini uygulayan  yargılamaları gerektiren pozisyonlardan oluşur.

Böyle bir istihdam şunları içerir:

Finansal tabloların hazırlanması
Finansal planlama ve analiz
Aylık, üç aylık ve yıl sonu kapanış değeri
Denetim (harici veya dahili)
Bütçe hazırlama ve raporlama
Defteri kebir ve bilançoları yönetme
Öngörü
Şirket yatırım kararı verme
Maliyet analizi
Risk değerlendirmesi

Bilgisayar işlemleri, satış ve pazarlama, üretim, mühendislik, personel ve genel yönetim gibi yönetim muhasebe ilkelerini arada uygulanmasını gerektiren istihdam bu gereksinimi karşılamayacaktır. Stajlar ve stajyer, sekreterlik veya teknik olmayan pozisyonlar bu şartı yerine getirmek için uygun bir deneyim sağlamamaktadır.

CMA Olmanın Faydaları : Muhasebe Kariyerinizin 5 Maddi Faydası

Bir CMA (Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi) olma konusunda düşünüp taşınıyor musunuz? Bu yeterlilik peşinde zaman, çaba ve para yatırımı yapmalı mısınız?

Size devam etmeniz için 5 iyi neden verelim.

  1. Yönetim Muhasebesinde Altın Standart

Kurumsal muhasebe dünyasında, CMA çok saygın bir markalamadır.

CMA özellikle kritik muhasebe ve finansal yönetim becerilerini ölçmek için tasarlanmış gelişmiş profesyonel bir sertifikasyondur. Bu bir iş ortamında başarı için özellikle geçerlidir.

  1. Muhtemelen En Küresel Yönetim Muhasebesi Sertifikası

CIMA bu mevkide en büyük olandır, ancak üyelerin büyük çoğunluğu İngiltere’de ve daha az ölçüde Avrupa ve İngiliz Uluslar topluluğu (Commonwealth) ülkelerinde bulunur.

Amerikan CMA’ların sayısı küçüktür, ancak sertifikasyon sadece ABD’de değil, aynı zamanda en hızlı gelişen bölgelerde de, yani  Çin ve Orta Doğu, en popüler yönetim muhasebesi sertifikasyonudur. Stratejik Maliye Ağustos 2014 baskısında çıkarılan grafikte de görebileceğiniz gibi, yeni CMA adayların neredeyse yarısı, Orta Doğu (BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün) ve neredeyse ¼’ü Asya Pasifik’ten (Çin ve Hindistan) gelmiştir.

  1. CMA’lar Daha Çok Maddi Kazanç Elde Ederler

Şunu kabul edelim ki – biz öğrenmek istiyoruz, ama sonuçta daha iyi ücretli işler almak için sertifika gerekiyor. IMA tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, CMA sertifikasyon sahipleri sertifikalı olmayan muadillerine göre 1/3 daha fazla kazanmaktadır.

  1. Birçoğuna Göre, CMA Becerileri Daha Pratiktir

Çeşitli sanayi dergileri muhasebecilerin % 80’ninin sonunda kamu dışı muhasebeye geçtiklerini  belirtmektedir. Yönetim muhasebesi bilgi ve becerisi aslında bu profesyoneller için daha yararlıdır. Aslında, pek çok çift CPA ve CMA sahipleri günlük işlerinde CMA’da işlenen konuları daha ilginç ve pratik bulmaktadır.

  1. IMA Bizim için Kolaylaştırır

Nitelik kazanmanın sınavın kendisini geçmekten bazen daha zor olduğu CPA sınavının aksine, IMA (CMA sınav yöneticisi) işleri başvuru sahipleri için açık, basit ve düzenli hale getirir. IMA açıkça, dünya çapında yüzlerce yerde sunulan sınavla uluslararası adayları ağırlamaktadır.

Giriş engeli düşük olduğundan bu daha kolay değil, ama sertifika alabilmek için adayların yine de lisans derecesi, titiz bir sınav ve 2 yıl kesintisiz yönetim muhasebesi tecrübesi olması gerekmektiğinden dolayı daha kolaydır.

Ama IMA, CMA olma sürecini mümkün olduğunca akıcı bir şekilde yapmaktadır. Adaylar değişik Devlet Kurullarından gelen çelişkili kurallar ve bürokrasiye sıkışıp kalma yerine sınavı geçme ve deneyim kazanmaya odaklanabilir.

IMA aynı zamanda CMA markasını tanıtma meselesine eğilmektedir.

CMA Sertifikası Hazırlık Programı

CMA Sertifikası Hazırlık Programı içeriğinde,  bütçe yönetimi, finansal planlama, performans yönetimi, finansal kontrol, yönetim muhasebesi, maliyet yönetimi, iç denetim, finansal analiz, kurumsal finansman, yatırım karar analizleri, yatırım bütçelerinin yönetimi, karar verme teknikleri ve etik konular yer almaktadır.

Sınav için Randevu Planlama

ICMA’dan yetki aldıktan sonra, bir Prometric Test Merkezi’nde sınav randevusu planlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Test merkezini bulmak, randevunuzu planlamak, onaylamak, yeniden planlamak veya iptal etmek için 24 saat, haftada 7 gün  www.prometric.com/ICMA adresine giriş yapabilirsiniz. Talimatlar planlama için daha fazla seçenek sunan yetkilendirme mektubu gönderildiği anda ICMA tarafından sağlanmaktadır. Eğer planlamayı geciktirirseniz ve yetkilendirme süresi içinde artık mevcut randevu yoksa ICMA sorumlu değildir. Bir randevu planladığınız anda size onay numarası verilecektir; bu numarayı bir not etmeniz gerekir.

Eğer randevu planlamazsanız veya seçtiğiniz test penceresinde planlanmış bir randevuda görünmezseniz, sınav ücretini kaybedersiniz.

Kimler Katılabilir

CMA Sertifikası uluslararası alanda finansal yönetim yetkinliklerine sahip olmayı hedefleyen, Finansal Yönetim alanında üst düzey yöneticilik yapan (CFO, Finans Direktörü)  ve kariyer planında bu görevlerde olmayı hedefleyen finansal yönetim profesyonelleri için uluslararası bir programdır.

CMA Sınavı

CMA sertifikasyonu adayları gerekli tüm sınav parçalarını tamamlamak zorundadır.

 

Bölüm 1: Finansal Raporlama, Planlama, Performans ve Kontrol (4 saat )  100 çoktan seçmeli soru ve iki adet 30 dakikalık kompozisyon sorusu)
Bölüm 2: Finansal Kararlar Alma (4 saat)  100 çoktan seçmeli soru ve iki adet 30 dakikalık kompozisyon sorusu)


gleim