Eğitimciler

  • Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

    Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu 1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Özel Arı Lisesi’nde tamamlayan Küçükkocaoğlu, 1993 yılında girdiği ÖSYM sınavı sonucu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Aynı yıl kendisine sağlanan özel bir bursla Amerika Birleşik Devletleri’nin Central Missouri State University Harmon College of Business Administration School’da Finans alanında lisans eğitimine başladı. 1998 yılında Honors Graduate olarak B.S.B.A Finance dalında mezun olan Küçükkocaoğlu, Yüksek Lisans eğitimini yine Central Missouri State University’de M.B.A. Finance dalında 1999 yılında Phi Beta Delta International Scholar olarak tamamladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü’nde doktora eğitimine başlayan Küçükkocaoğlu, 2003 yılında “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu” isimli çalışmasıyla doktora programını tamamladı. Halen Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Küçükkocaoğlu’nun ilgi alanı Pazar Mikroyapısı, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Yönetim, Türev Ürünleri ve Kur Piyasaları olup, bu alanlarda eğitim, seminer ve konferanslar vermekte, yayınlar yapmaktadır.

  • Doç. Dr. Özlem Olgu Akdeniz

    Research Fields
    My major research fields are accounting, efficiency and productivity analysis, banking industry in European countries and transition economies, quantitative modeling, parametric and nonparametric productivity measurement techniques, performance measurement and management, financial management and reporting, and portfolio management